Rigging

Fra AugaWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Princippet

Rigging fungerer i disse regler meget lig decking. I det øjeblik man kobler sig på et fartøj eller lignende flytter man en del af sin sjæl over i køretøjet og bliver i praksis til fartøjet. Som med decking er man dog stadig afhængig af at ens fysiske krop er levende. Rigger får således en ny krop (fartøjet) med nye stats og evner. Spillemæssigt svarer det fuldstændigt til at spille et monster etc.

Skills

Der findes en skill der hører til hver kategori af transportmiddel eller drone. Det niveau man har i den relevante skill, tæller som modyfier til alle ens attributes for rigger-formen:

  • Basic attributes (Str, dex, con, int, wis, cha): Modificeres med skill level.

På siden Skills 2250 findes en oversigt over de forskellige skills. Oversigten vil blive udvidet efter behov.

Det er ikke nødvendigt at beside en skill for at jacke ind og styre et køretøj.

Actions

Et køretøj med monterede og riggede våben betragtes som et monster med naturlige angreb. Der er dog en grænse for hvor mange handlinger en rigger kan foretage. Grænsen sættes af antallet af "control interfaces" riggerens implanterede control rig har.

  • Bevægelse kræver ét Control Interface
  • Hvert våben der styres kræver ét Control interface (uanset antallet af angreb våbnet har).
  • Hvert special system (special scanner, port eller døre osv.) kræver ét Control interface (uanset antallet af angreb våbnet har)
  • Fjernstyring via Remote Rig kræver samme antal interfaces som ved direkte kontrol plus ét

Vehicle Control Rig

Vehicle Control RigCyberpointsEffektPris
Level 121 Control Interface12.000
Level 241 Control Interface , Base 1 Phase Faster60.000
Level 2D43 Control Interfaces60.000
Level 363 Control Interfaces , Base 2 Phases Faster300.000
Level 3D66 Control Interfaces300.000
Level 4104 Control Interfaces , Base 3 Phases Faster1.500.000
Level 4D1012 Control Interfaces1.500.000

Movement etc.

Ved vehicles spilles der stadig med separat move og attack actions.

Control

Hver runde skal der foretages en half-move action fra en rigger eller pilot der kontrollere køretøjet. Hvis ikke dette sker skal køretøjet klarer et dex/ballance på egne evner eller crashe.

Acceleration

Et køretøjer kan øge sin hastighed med accelerations rating pr. half-move action.

  • Land køretøjer kan bremse accx10
  • Både kan bremse accx5
  • Fly mv. kan bremse accx3

Hastighed

Hastigheden i felter pr. runder kan groft oversættes til km/t

Der skal altid bevæges et fuld move

Hvis ikke der er udført et full-move igennem half-moves skal resten af hastigheden flyttes i slutningen af runden.

Crash

Regler for Crash kommer senere.

Special Actions

Jack-In

Den fysiske og elektroniske handling hvor riggeren kobler sig på et køretøj.

Direkte med kabel

½-move action, F3

Via remote rig (til drones og fjernstyring

Full-move , End Of Round

Magi

Køretøjet med rigger betragtes som et levende, mekanisk, væsen og kan påvirket af magi som andre væsner.

Skade på køretøjet

Angreb på køretøjet

Køretøjet har HP og DR rating, og tager skader som andre væsner.

Ved 0 HP er fartøjet ikke længere funktionsdygtigt og riggeren tvinges til at koble ud (se nedenfor). Køretøjet er ikke længere i stand til at manøvre eller skyde, men har stadig strukturel integritet nok til at rulle, flyde eller svæve. For VTOL og helicoptere er svæveevnen dog tabt, og fartøjet falder umiddelbart ned.

Ved HP på -25% af HD begynder flydende fartøjer at synke.

Ved HP på -50% af HD mister resterende flyvende fartøjer evnen til at svæve, og falder umiddelbart ned.

Ved HP på -75% af HD mister land køretøjer enhver evne til at rulle.

Ved HP på -100% af HD er alle fartøjer totalt destrueret. Rigger i køretøjet tager fuld skade for den mængde skade der overgår køretøjets HP.

Angreb på rigger (eller passagerer) i fartøjer

Fartøjet betragtes i dette tilfælde som dækning (med cover grad alt efter hvor synligt målet er), jævnfør regler for cover. Det betyder at fartøjet kun tager skade hvis målet rammes, og i det tilfælde kun skade som dets damage rating absorbere. Resterende skade tildeles målet.

Forced Disconnect

Hvis forbindelsen afbrydes, eller hardware destrueres tvinges riggeren tilbage i sin egen krop. Dette giver dump-shock som for decking. Dog kun primær effekt og rigging-skills påvirkes i stedet for matrixskills.