Matrix

Fra AugaWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Matrix example

Matrix

I 2043 GC er de globale kommunikationsnetværk blevet så komplekse at de har skabt en ny og virtuel verden: Matrix.

Matrix tjener på overfladen stadig samme formål som Internettet i denne verden, men er for længst vokset ud af bevidst kontrol.

Rejser i Matrix

Matrix udgør et andet eksistens plan på linie med de Astrale og Etherale planer. Ved hjælp af teknologi er det muligt at projicere en del af sin sjæl ind i denne verden og rejse rundt i som på andre planer.

På samme måde som på de ydre planer kan man ikke være sikker på at fysiske love, tidsforløb og livsbetingelser er som på det prime-plan man kommer fra.

Klasser af Væsner i Matrix

Lige som på prime planet er Matrix befolket og beboet. Nogle, typisk bevidste væsner med en fysisk krop, er på besøg eller gennemrejse.

Andre væsner er konstruktioner og spontant opstået eller løsslupne bevidstheder. Disse væsner er typisk kendt som konstruktioner og frie bevidstheder.

Dertil kommer de andre …

Konstruktioner

Konstruktioner er programmer der er skabt til at hjælpe rejsende og besøgende, samt til at varetage faste eller ad hoc opgaver på Matrix planet.

Konstruktioner, især dem af større kompleksitet, kan ofte være umulige at skelne fra ”rigtige” væsner. Man vil typisk møde dem på Matrix level 1 og i nogle tilfælde på level 2.

Frie bevidstheder

Disse intelligente væsner findes kun på Matrix planet. De kan være spontant opstået af komplekse data (Ekspert systemer m.v.), kunstige intelligenser (RAI) der har sprængt deres begrænsninger eller direkte konstruerede frie intelligenser. (AI)

Disse væsner har egen vilje, personlighed, evner og agenda der ikke nødvendigvis stemmer overens med deres oprindelig formål.

De andre

Der går rygter om at Matrix planet også er hjemsted for andre skabninger. Hvilken form eller formål disse måtte have er ikke klart. Men i skrækhistorier fortæller om væsner hvis eneste ønske er at slippe ud af planet og ind i den virkelige verden – til det mangler de bare en krop.

Andre historier fortæller om dygtige hackere der har uploadet hele deres sjæl og nu blot eksisterer i Matrix.

Planeografi

Matrix planet kan opdeles i (mindst) 3 niveauer:

Matrix Level 1

På dette plan færdes og eksisterer mennesker, konstruktioner og fire bevidsthedder ud fra de gøremål og formål de måtte have. Niveauet kan sammenlignes med Internettet man kender fra denne verden.

Her kan man forvente at møde en virtuel verden, hvor der gælder samme naturlove og regler som i den virkelige verden.

Der vil være områder hvor andre regler er gældende af sikkerheds, arbejds eller underholdningshensyn, men en rejsende eller besøgende vil for det meste blive advaret på forhånd.

Exit fra level 1 tager 10 runder minus antal point et check mod matrix navigation klares. Minimum 1 runde. Et failed check forlænger exit tiden. (Når først proceduren er påbegyndt kan den ikke stoppes og man kan ikke foretage sig nogle actions).

Matrix Level 2

Igennem bagdøre og portaler kan en rejsende bevæge sig fra Matrix level 1 til Matrix level 2.

Bagdøre og portaler kan findes vilkårlige steder på level 1 og afsløres med et check på Matrix Navigation og åbnes med Matrix Hacking. (Fra deckerens real life skills). Portal vil være åben i et antal runder svarende til hvor godt checket klares. Hvis deckeren ønsker at lukke portalen efter sig, skal der klares et Matrix Craft -[Antal runder åben endnu].

Level 2 er en verden der selv er opstået af kompleksiteten af level 1. Verden minder til forveksling om en klassisk AD&D verden. Handlinger man foretager sig på dette plan vil altid have en (stor eller lille) effekt på level 1. Portalen gå kun én vej.

For at komme hjem skal man finde en portal ud igen. Udgangsportaler er sjældnere og findes normalt på svært tilgængelige steder. (Proceduren er ellers den samme.)

På level 2 er tidsflowet ca. 1000 gange langsommere end level 1. (Ét døgn på level 2 svarer ca. til én runde på level 1)

Ting der forandrer sig på level 1 vil typisk være repræsenteret som levende væsner eller maskiner her.

  • Et ventilations system muligvis fremstå som vinduer i en bygning.
  • En bygnings sikkerhedssystem kan muligvis være repræsenteret som by- eller borgvagten med mandskab og det hele.

Information vil typisk være repræsenteret som bøger, stentavler eller lignende.

  • En database kan være en bog eller en hel bogreol med bøger.
  • En log eller kort tidsplan kan være en scroll
  • En virksomheds kerneværdier kan fremstå som en solid monolit midt i borggården, eller som grafiti på borgens toilet.

Omgivende statiske strukturer fra level 1 vil fremstå som bygninger, byer eller dungeons.

En rejsende fra level 1 vil bevare sin form, men miste al udstyr og evner der ikke findes i en klassisk ad&d verden (eller rettere dens udstyrs liste). Således vil et broadsword klare rejsen uden problem, men en pistol vil forsvinde.

Forsvundet udstyr vil dukke op igen når man returnere til level 1 og muligvis også på level 3 ?

Matrix Level 3

Fra level 2 kan man bevæge sig over i level 3 der bedst kan beskrives som en drømmeverden. Den er primært befolket af frie bevidstheder og (siger nogle) andre skabninger. Det er et fragmenteret verden hvor alt er frit og kun meget erfarne rejsende bør færdes.

De dybere niveauer

Rygtet siger at man kan finde niveauer og sub-niveuaer under level 3. Hvem og hvad disse niveauer måtte indeholde sætter kun fantasien grænser for.

Matrix Regler

Matrix Persona'en. (MPC)

Når man rejser i Matrix planet gør man det i form af sin Matrix Persona. Regel teknisk er Matrix Personaen en separat PC (dog med samme viden og (for det meste) personlighed som den virkelige karater).

En PC der ønsker at rejse i Matrix skal først og fremmeste have installeret et datajack.

En Matrix Persona udgøres af fire dele:

 1. Interface Hardware (Cyber Deck) der bestemmer hvad klasse, level og grundlæggende attributes MPC'en har.
 2. Skills og proficiencies fra den rigtige PC giver bonus til attributes.
  1. Matrix programming: Strength
  2. Matrix system design: Constitution
  3. Matrix navigation: Dexterity
  4. Decrypt data: Intelligence
  5. Matrix craft: Wisdom
  6. Matrix hacking: Charisma
 3. Software der bestemmer hvilke skills og hvilket udstyr man har.
 4. Livsenergi (som man børe holde godt fast i)

Skade i Matrix

Skade på Matrix Personaen følger en til den virkelige verden forholdsmæssigt. Således betyder 10% skade i matrix at ens virkelige person tager 10% skade. Den maksimale skade der kan overføres på ét run er 100% der reducerer en rask person til 0 HP hvor man er stabil men i koma (som normale regler). Bemærk at ens Matrix Persona altid har 100% HP når man logger ind. Det betyder at man godt kan reduceres til negative HP i den virkelige verden da skaden altid beregnes som procent af max HP.

Skade i den virkelige verden

Går ikke til Matrix Personaen.

Healing

Healing kryderser aldrig over.

Dumpshock

Hvis ens Matrix Persona dør (ved minus health hp), vil man øjeblikkeligt blive kastet tilbage på prime-planet til sin krop. De brutale skift kræver et øjeblikket check for System Shock. Hvis dette check fejles dør man øjeblikkeligt.

Deathsdoors shock effekt findes ikke i matrix, men ved healing hæves grænsen for hvor meget skade man kan tage på sin virkelige krop tilsvarende og man kan på den måde umiddelbart dø i den virkelige verden ved yderligere skade.

Efterfølgende kræves et save mod Paralyzation, Poison or Death Magic for både decker og deck med en modyfier på -1xMatrix level pr. rating af det anvendte cyber deck.

For hvert save der ikke klares slås på nedenstående tabel med d100 for den yderligere effekt af dumpchokket:

Dumpshock effekt
D100 Primær effekt (decker) Sekundær effekt (deck)
<1 Stunned i 1d4 runder Sikring brændt af, kræver 1d4 runder at skifte
01-05 -1 Reason - 5% memory
06-10 - 1 Knowledge - 10% memory
11-15 -1 Wisdom -1 i tilfældig ability
16-20 -1 Intuition -1 i to tilfældige abilities
21-30 -1d4 intelligence -2 i to tilfældige abilities
31-45 -1d4 wisdom Persona får tydelig fysisk skade (ar, halten etc) -5 appearance
45-60 - 1 level 1 tilfældigt stykke software slettet, -25% memory
61-70 - 1d2 levels 2 stykker software tabt, -50% memory
71-80 Ny disadvantage: tilfældig Phobia (severe) 1d6+2 stykker software tabt, -50% memory
81-85 Ny disadvantage Dump Shock Vulnerable (current rating +1) Ny disadvantage: Powerfull Enemy
86-88 Ny disadvantage: Slow Jacker(current rating +1) -1 weapon speed
89-90 - 1d3 levels Deck skadet 3d20% af hardware cost for at reparere
91-92 - 1d10 point i tilfældig matrix skill 1d10+3 tilfældige stykker software tabt, -50% memory
93-94 Intelligence reduceres med 50% Alle ability scores reduceres med 1d3
95 Wisdom reduceres med 50% Alle ability scores reduceres med 1d6
96 2 tilfældige skills mistes -1 level
97 Ny disadvantage (roll): Deep Sleeper, Cowerdice, Irritating Personality Alle ability scores redures med 50% / minimum 4 point
98 1d3 Matrix skills mistes -1d3+1 levels
99 - 1d20 point i alle matrix skills Deck brændt af. Hardware er gået tabt.
100 - 1d6 levelse Deck brændt af. software er gået tabt.
>100 - 1d6 levels & - 1d20 point i all matrix skills Deck brændt af. Al Hardware og software er tabt.