Figurer

Fra AugaWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Players option.

Reglerne fra ”Players option” bøgerne anvendes. Man følger proceduren for figur-skabelse som angivet i skill and powers. Den der planlægger at lave en figur der kan anvende spells, bør desuden læse relevante afsnit i Spells and Magic. Der spilles ikke med Spell-point system (kapitel 6) fra Spell and Magic, men der findes en hel del nye powers/abilities der er værd at se på. Alle der ønsker at have med magi at gøre, kan desuden med fordel læse om en del nye nonweapon proficiencies i samme bog. Sidst men ikke mindst kan man i Spells and magic finde regler for specialisering i spells.

Husk: I spiller heroes (det var udgangspunktet for denne campaign), så vis lidt hero-mentalitet !!

Latterlige figurer accepteres ikke ! Det vil sige ingen Batman kloner, Elvis impersonatorer, Musketer Gnomer eller lignende.

Attributes.

Attribute systemet er udvidet således at en skale fra 0 til 50 anvendes for alle attributes, Se følgende !tabel!.

Nye figurer

Da denne campaign drejer sig om helte, udstyres figurer også med en helts evner. Attributes er defor meget høje. Til sammenligning: Et almindelig mennesker har omkring 63 points til attributes. Alt efter om man starter på 0th level eller højere er der forskellige måder at genere abilities på.

Som 0th level er antallet af point er er sat ned fra start, til gengæld, har man mulighed for at forbedre en 0th level helt op til en total af 90 point. Nedenstående gælder kun for figurer der starter på første level.

  • Der slås to figurer med 6x3d6 metoden
  • Den bedste figur vælges, og kan forbedres med 10 attribute point.
  • Det er ikke tilladt at forbedre en score til mere end 15 før racial modyfiers.
  • Hvis man slår en højere score kan den naturligvis beholdes.
  • Hvis ingen af de to figurer er tilfredsstillende er der mulighed for at bruge 2 af de 10 point på at slå en ekstra figur med 6x3d6. Dette betyder at der så kun er 8 point til fordeling.
  • For en pris af to attribute point kan dette gentages indtil alle attributte point er brugt.

Attribute point pr. level. (level 2 til 10)

Hver gang der stiges ét level modtager en figur 2 attribute point til placering efter eget valg. Der må maksimalt placeret ét helt point på hver score.

For mulit- og dualclass gælder at der for én klasse modtages to point (den klasse der er højest level), og for klasse nummer 2+ modtages et point når klassen stiger ét level.


Figurer der er skabt efter den gamle ordning modtager ikke 2 point pr. level, men får i stedet 1 point på level 3,6 og 8.

Attribute point pr. level. (efter level 10)

Fra level 11 og derefter får alle karakterer 1 attribute point pr. level. Multi- og dualclass får 1 point pr. level for hver klasser.

Racer tilladt.

Det er ikke muligt at spille alle racer som er angivet i skils’n powers.

Standard racer:

Det er muligt at spille følgende ”standard” racer: Dwarf, Elf, ½Elf, ½Orc, ½Ogre, Halfling og Human.

For ikke mennesker gælder standard level limits, modificeret for høje attributter. Efter denne grænse er nået skal man bruge tre gange så mange xp per level.

Specielle racer:

Der er desuden mulighed for at spille følgende specielle racer:Aarakocra, Alaghi, Bullywug, Centaur, Giff, Minotaur, Mongrelman, Orc, Swanmay og Wemic.

Disse racer kan kun gå til den level limit der er angivet i bogen, og disse racer får bonus for høje attributter (imod hvad der står i DM). De kan ved hjælp af ønsker (1 wish per level) stige yderligere med normal XP indtjening.

Efter at max level grænsen er nået skal der bruges 3 gange xp. I praksis betyder det at indtjente xp divideres med 3 for videre fremfærd. Stigning på denne måde kræver ikke at der bruges ønsker.

Hvad level starter man på:

Alle spillere kan vælge at starte på level 1, men dette er kun muliggjort for at uerfarne AD&D spillere (og kyllinger) kan starte uden de store problemer. Som standard anbefales det at man starter en [0th level].

Mulighed for at starte på et højere level.

Under visse omstændigheder kan man få love til at starte op et højere level – typism med en XP-mængde der er lidt lavere, end den laveste i partyet. Dette sker kun hvis resten af partyet er relativt højt level.

Ulovlige Class Abilities.

Følgende class abilities er det ikke tilladt at tage:

·        Evner der giver wizards adgang til priest spells.

·        Evner der giver priests adgang til wizard spells.

·        Evner der giver en hvis magic resistance per level.

Xp.

Høje abilities.

Der gives kun 10% XP bonus (for høje abilities) hvis der skrives (set med figurens øjne) et referat af forrige eventyr. Det vil være at foretrække hvis referatet skrives i word  (6.0+), og indleveres via mail eller postes direkte på AugaWiki. Ca. ½ til 1½ side per session er at foretrække. Første gang figuren spilles tæller baggrundshistorie som referat. Dette regnes fremad. Hvis man skrev referat til det forrige eventyr for man 10% til det næste.

Som alternativ til et referat er det tilladt at indlevere en rejseberetning eller lignende der på en eller anden måde beriger Augamore.

XP-bonus for referat eller bidrag til Augamore.

Et referat belønnes desuden med at de XP der blev givet for et eventyr bliver multipliceret med en faktor. Afhængig af referatets kvalitet (som set af DM) ligger denne faktor mellem 1.0 (ingen bonus) og 1.5 (50%) bonus. Denne bonus regnes bagud (på det overståede eventyr), og tildeles sammen med den næste xp uddeling.

Det et referat vurderes på er:

§ Detalje grad: Nu mere detaljeret beretningen er, nu bedre en bedømmelse opnår man. (Kort, skitser og noter tæller også)

§ Indlevelse: Hvis referatet giver læseren en fornemmelse af at det virkeligt er figuren (eller en sage) der fortæller gives der også kredit for dette.

§ Korrekthed: Ikke nødvendigvis mht. hvad der virkelig skete, men på basis af hvad figuren ved/tror.

§ Humor: Referatet må meget gerne være underholdene at læse.

§ Der gives IKKE speciel bonus for at dyrke sit ego ved at svine andre til.

Som standard skal man ikke regne med mere end 5% yderligere for referatet. Det er kun rigtig gode beskrivelser der giver højere bonus. Separate rejse beretninger og stedbeskrivelser (som Ingeborgs beskrivelse af dværgene) tæller også betydeligt (10% for en beretning som den om dværgene).

RPB’s

Der er en yderligere mulighed for at få bonus XP. For enkelte situationer hvor der rollespilles meget fint, kan man få tildelt en RPB (roleplaying bonus) dette bonus er på 2.5% af den mængde xp der tjenes på scenariet. Omvendt kan man dog også få tildelt negative RPB’s for dårligt rollespil. Disse tildeles især hvis man reagerer på information ens figur ikke kender til, men kan også opnås ved at spille langt fra den personlighed man plejer, uden at have nogle gyldig grund.

Awards.

Alle regler om Awards anvendes ikke i øjeblikket. Efter hver session uddeles et antal awards. Antallet og typen af awards afhænger af antallet af spillere der er tilstede, og af det spil der er foregået.  Det maksimale antal[#_ftn1 [1]] og typen af awards fremgår af nedenstående tabel. Det er ikke mulig for en spiller at vinde mere end en award per aften.


Awards and number of players.
# of Players
Awards
1
P None.
2
P Hero of the Night.
3-4
P Hero of the Night.

P Action hero of the night.

5-6
P Hero of the Night.

P Action hero of the night.

P Player choice.

7+
P Hero of the night.

P Action hero of the night.

P Players choice.

P Most Lucky SOB of the Night.

Hero of the night.

Til den spiller hvis karakter har udvist mest heltemod, størst offervilje og renest sind i kampen mod ondskab og ulykke.

Kun DM kan nominere.

Afgørelse træffes af DM.

XP Bonus: 33%

Action hero of the night.

Denne award gives til hovedpersonen i aftenens bedste action scene. Der lægges vægt på spænding, dynamik og faremoment.

Alle spillere samt DM kan nominere.

Afgørelse træffes af DM.

XP Bonus: 20%

Players choice.

Kun Spillere kan nominere. Man kan ikke nominere sig selv.

Afgørelse træffes af spillere ved lukket afstemning. Ved stemmelighed går afstemningen om, mellem vinderne af første runde. Ved stemmelighed i anden runde udgår award’en.

XP Bonus: 10%

Most lucky SOB of the night.

For aftenens mest heldige svine pels. Der lægges vægt på totalt ufortjent succes.

Kun Spillere kan nominere. Man kan ikke nominere sig selv.

Afgørelse træffes af spillere ved lukket afstemning. Ved stemmelighed går afstemningen om, mellem vinderne af første runde. Ved stemmelighed i anden runde udgår award’en.

XP Bonus: 5%

Skillpoints.

Skillpoints per level.

Hver gang en figur stiger et level, modtager den et antal skillpoints. I modsætning hvad der står I Skills'n powers er dette ikke fast, men afhænger af det level man stiger til. Den følgende tabel viser hvor mange skillpoints man får.


Skillpoints pr. level
Level Skillpoints
1 – 3 3 points pr. level
4 – 10 4 points pr level.
11+ 5 points pr. level.

Træningstid.

Et skillpoint svarer til 2 ugers træning. Dette er den tid det tager hvis man har en lærer. Hvis man er autodidakt tager det dobbelt så lang tid.

Learning the hard way.

Hvis man bruger et våben eller en skill tilstrækkelig meget under et eventyr, kan man få lov til at oprette skillen uden yderligere træning – Det koster naturligvis stadig skillpoints. Om man har brugt skill'en nok i løbet af et eventyr, er fuldstændigt op til DM at bedømme.

Træner eller ej.

Man skal ikke bruge træner til at forbedre eksisterende non-weapon skills. Man skal altid bruge træner til at opnå mere end proficiency i et våben.

Psionics.

Der findes IKKE psionics i Augamore.

Klasser

På nedenstående sider kan findes information omkring de enkelte specifike klasser.

Quests.

Quests er stadig på forsøgsstadiet, og ændringer kan forekomme hvis der viser sig at være problemer.

Hvis man ønsker det, kan man (i samarbejde med DM) definere en quest for sin figur. En quest er et personligt mål man kæmper for at nå, der ikke nødvendigvis har noget med den igangværende campaign.

Hvis man gennemfører questen får man (udover hvad man scorede undervejs) en , på forhånd aftalt, mængde XP.

En spiller kan max have en quest ad gangen.

Eksempler på quests kan være:

-          Sir Maximus Orcus (Der befinder sig i en lille racistisk menneske landsby ) kan ikke stige til 2. Level før han har lært at ride. Som belønning for at gennemføre denne quest får han 50 XP.

-          Lifxy the Mage ønsker at skabe en magisk ring. Til det skal han bruge nogle tårer fra en Vampyr! Hvis han påtager sig denne quest får han 5000 XP for at gennemføre den.

-          Babaren Grumf må ikke spise før han har tævet en meget gammel rød drage med de bare næver. Hvis han klarer denne quest (Han aner ikke hvor han finder en drage), får han 5.000.000 XP.

Man kan hvis man ønsker det, betragte quests som ”bestilte” eventyr. Man kan dog også risikere at få en quest på halsen fra DM.