Caer Cannyr

Fra AugaWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Caer Cannyr.

Cannyr Map.jpg

Beliggenhed: Nord for Bahnloft

Organisation: Baroni

Befolkning:Ca. 500

Dominerende race: Mennesker

Kort beskrivelse af området

Cannyr er et mindre baroni der ligger nord for Bahnloft i et område der domineres af skov. Området ligger op til floden, og en mindre flod går igennem skoven hvor den finder sit udspring i to mindre søer.

Cannyr består af en landsby ved Caer Cannyr og 3 gårde der hver ligger i knap en dagsrejse fra Caer Connyr.

Adel

På Caer Connyr boede indtil for nyligt Baron Moras Sarchadh og hans familie. Baron Lothar Lothariak ankom til området, og præsenteret et testamente der afgjorde at han var den retmæssige Baron. Efter en afgørelse i mindelighed er Baron Lothar således øverste herre i området.

3 større herregårde hører til under baroniet. De bebos af familierne Leanncha, Donnchar, Grídhde og deres tjeneste folk. Et ret særpræget kendetegn ved alle tre slægter er, at det er yderste vanskeligt at aldersbestemme de ældste mænd i familierne. Familiernes overhoveder (fædrerne) ser omtrent lige så midaldrerne ud som de ældste sønner.

Jagtregler

Jagtregler for aristokrati:

Jagtleder udser en fiskal, som har til opgave, under jagten, at overvåge at deltagerne overholde jagtloven og de instrukser der er udstukket ved parolen. Overtrædelser noteres og bøder uddeles ved jagtfrokosten. Bøder kan gå til vildtfodring eller indkøb af fornødne drikkevarer. Fiskalens afgørelse er inapellabel, men ofte til højrystet diskussion og flere efterfølgende bødekrav.

  1. Hvo der gaar fra sin post, forinden der er blæst af, eller har råbt op betaler: 10 skilling
  2. Hvo som gaar med opspændt bue: 10 skilling
  3. Fejlskud på en ræv, grævling odder eller kat: 5 skilling
  4. Hvo som staarer fra bordet, uden at have tømt sit vinglas, betaler efter Fiskalens nærmere taksation fra 5 skilling indtil 1 mark.
  5. Hvo som ved bordet kaster nogen anden med brødkugler eller andet, betaler 12 skilling - 2 vidner ere tilstrækkelige.
  6. Skulde det, imod formodning, indfalde en eller anden af bordgjæsterne, ganske at ville skåne kniv og gaffel, og istedet derfor tage fingrene til hjælp ved spisningen, og derefter slikke disse, betaler for hver finger han slikker 5 skilling.
  7. Alle de damer, som beærer selskabet med deres nærværelse, ere fri for al straf.


Økonomi

Caer Cannyr blev grundlagt for ca. 500 år siden under en af de tidligere Ironmace konger. Byen har altid levet af jagt og fiskeri, og startede egentlig som et af kongens jagtgodser.

En gammel ruin, Cannyr ruinen, tjente for gernerationer siden desuden som stenbrud, og leverede sten til såvel Caer Cannyr som riverside. Ruinen er i dag tømt for værdier og ligger overbegroet i skoven.

På den vestlige gård bedrives en del landbrug, og baroniets korn og mel kommer primært herfra. Udbyttet af landbruget er dog generelt ringe, da området er plaget af dårligt vejr.

Baronen har ejendomsretten til det meste af området og dets ressourcer. De enkelte huse og forretninger i byerne samt de 3 herregårde ejer selv deres jord.

Økonomiske data: BBP: 25.000 GP om året

Administrationen

Godset

Godset består af en central "grand stone" bygning og to "grand wooden" længer. Til den ene side af den centrale godsbygning er opført et tårn (en medium og en small "round tower" sektion). Tårnet er forbundet med den ene længe. Til godset er der tilknyttet en fritliggende staldbygning og en lade. Godset har også en lille park tilknyttet. Godset og godset bygninger er omkranset af en to meter høj stenmur.


Stab:

  • Baronens personlige assistent og troldkvinde: Ugranil
  • Skatteopkræver: Iomhnaid

Byen

Templet

Byen indeholder et tempel til Poseidon. I templet tjener Troethfan der er præst og Sorcha der er tempel tjener.

Skoven

Skoven omkring Cannyr udnyttes stort set kun til jagt. Ved Lothars overtagelse af Baroniet udforskede Elinor skoven. Hun havde ikke meget at bemærke, men opdagede dog en flok Cannyr røverne der have slået sig ned i skoven.

Uddeler jagtlicencer og styrer jagtgildet

Loven

Om Dødsdom

§ Ingen dødsdomme må effektueres uden godkendelss af baronen.

Ulvedrab

§ Alt afhængig af omfang svinger straffen for drab på ulve mellem dødsdom og gabestok. Dødsdom vil sjældent blive effektueret.

§ Ulvedrab i selvforsvar er lovligt, hvis dette fremgår.

Jagt generelt

§ Krybskytteri (Jagt uden licens/tilladelse) og rovhugst i Baronens skov straffes med døden

Skat

§ Unddragelse af rigets skatter straffes i grove tilfælde med døden. Mindre forseelser kan medfører inddragelse af ejendom og/eller strafarbejde